CẤU TRÚC CHÚNG SINH

Trong khoá học này chúng tôi cung cấp kiến thức về cấu trúc của mỗi con người được hình thành, hoạt động và ra quyết định như thế nào.

SỰ THẬT

Trong khoá học này chúng tôi cung cấp kiến thức về cấu trúc của mỗi con người được hình thành, hoạt động và ra quyết định như thế nào.

THỰC HÀNH

Trong khoá học này chúng tôi cung cấp kiến thức về cấu trúc của mỗi con người được hình thành, hoạt động và ra quyết định như thế nào.

Sayadaw Mogok

   Đại trưởng lão, thiền sư Sayadaw Mogok (1899-1962) là một trong những vị thiền sư nổi tiếng nhất ở Miến Điệu giữa thế kỷ XX. Các bài thuyết pháp của Ngài lan truyền rất nhanh trên toàn nước Miến Điện, được đông đảo tín đồ Phật tử lắng nghe và thực hành theo.

   Ngài mạnh mẽ khuyến khích chư tăng cũng như Phật tử phải nhanh chóng hành thiền để sớm thoát khỏi bốn cõi khổ, Ngài hướng dẫn thiền Vipassana cũng như nhấn mạnh sâu sắc về Pháp Duyên Sinh để thiền sinh có được sự hiểu biết đúng đắn trước khi bắt tay vào công phu hành thiền.

Scroll to Top