NGHIỆP CŨ VÀ NGHIỆP MỚI

Đức Phật dạy rằng có bốn điều liên quan tới nghiệp, đó là: (1). Nghiệp cũ (2). Nghiệp mới (3). …

NGHIỆP CŨ VÀ NGHIỆP MỚI Đọc thêm »