HomeMahatheraSayadaw MogokNhìn thấy cái chết của chính mình là vipassanā

Nhìn thấy cái chết của chính mình là vipassanā

Đau khổ của con người không thể so sánh với đau khổ ở địa ngục hay của ngạ quỷ đói. Khi nhập vào tầng Thánh thứ nhất, đau khổ sẽ chỉ còn lại bảy giọt nước so với toàn bộ nước trong một cái hồ lớn hình khối kích thước 50*50*50 do tuần.

Vì vậy các bạn cần phải dốc toàn lực thực hành. Chỉ khi đạt được tuệ minh sát bạn thì mới đạt được tuệ Siêu thế, trí tuệ minh sát là nhân và trí tuệ Siêu thế là quả. Trí tuệ minh sát đang nhìn thấy vô thường và trí tuệ Siêu thế đang nhìn thấy sự chấm dứt của vô thường. Chỉ khi bạn nhìn thấy vô thường bạn mới thấy được sự kết thúc của nó, giết chết được con sâu phiền não bằng tuệ minh sát sẽ thấy được ánh sáng của trí tuệ Siêu thế.

Thấy được các uẩn của chính mình là trí tuệ vipassanā, khi tâm đầu tiên sinh khởi và bạn sống với tâm đầu tiên. Tâm thứ hai sinh khởi, tâm đầu tiên diệt đi, bạn đang sống với tâm thứ hai. Theo cách thực hành này, quán tưởng cái chết của chính mình là vipassanā, phân biệt cái chết của chính mình là vipassanā. Các bạn không nhìn thấy vô số khoảnh khắc của cái chết sinh khởi nên tham ái phát sinh, và mơ ước trở thành con người hay chư thiên. Không nhìn thấy cái chết của chính mình, và bởi vô minh, tham ái, bám víu nên nghiệp vẫn tiếp tục. Theo cách này, cỗ máy dukkha tiếp tục vận hành.

Những người đang sống mà không biết về cái chết thì chẳng khác nào người mù đi trên đường dài. Nhìn thấy cái chết là đi đúng đường và không nhìn thấy cái chết là đi sai đường. Như thế nào để nhìn thấy cái chết của mình theo cách tốt nhất? Bạn không thể ngăn cản cái chết không xảy ra, nhưng đừng sợ hãi cái chết mà hãy xem cái chết như một người lạ.  Đây cũng là cách quán tưởng cái chết không phải là một tự ngã. Theo cách này trí tuệ minh sát đang trưởng thành và phát triển. Sau đó bạn không còn muốn kết giao với người lạ, nên tham ái trong tim trở nên mỏng hơn. Biết cái chết không phải của mình, tà kiến và hoài nghi biến mất. Người lạ sẽ không đến nữa và giải thoát khỏi người đã chết. Cuối cùng bạn sẽ không nhìn thấy cái chết của chính mình nữa, đó là Niết Bàn.

Sayadaw Mogok

Bài liên quan