Sayadaw Mogok

Section Title

Hướng dẫn thực hành thiền vipassana (phần 3)

20 Tháng Hai, 2023 Sayadaw: Hãy tiếp tục hành thiền sau giờ ăn sáng, sau đó bạn sẽ phát triển được samādhi. Khi bạn … Read More

Hướng dẫn hành thiền vipassana (phần 2)

20 Tháng Hai, 2023 Phần 2: Sayadaw: Bạn có thực hành theo những gì tôi hướng dẫn không? U Kyaw Thein: Con đã tập trung … Read More

Hướng dẫn thực hành thiền vipassana (phần 1)

20 Tháng Hai, 2023 Phần 1: Sayadaw: Bạn tới đây để thực hành đúng không? U Kyaw Thein: Vâng, thưa ngài. Con tới đây xin … Read More

Nhìn thấy cái chết của chính mình là vipassanā

19 Tháng Hai, 2023 Đau khổ của con người không thể so sánh với đau khổ ở địa ngục hay của ngạ quỷ đói. Khi nhập vào … Read More

Cận tử nghiệp

19 Tháng Hai, 2023 Chết (cuti) và tái sinh (patisandhi) chỉ cách xa nhau về sự tồn tại của các cõi. Giống như … Read More

Năm tâm cận tử

19 Tháng Hai, 2023 Một người sau khi thở ra mà không thở vào thì gọi là người chết. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh … Read More

Chết với nụ cười

19 Tháng Hai, 2023 Hôm nay tôi sẽ giảng về chủ đề liên quan tới tất cả mọi người. Chúng ta hướng đến cái chết (jāti) … Read More

Lời khuyên của ngài Nandaka

19 Tháng Hai, 2023 Vào thời Đức Phật, các tỳ khưu thường xuyên được cử đến giảng dạy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu … Read More

Năm uẩn

19 Tháng Hai, 2023 Sayadaw: Bạn có khao khát trở thành một vị Phật không? Hay bạn muốn nhanh chóng nhập Niết Bàn nếu có … Read More