HomeChưa phân loạiBố thíTác ý bố thí cúng dường

Tác ý bố thí cúng dường

Quả của bố thí. Bố thí cho kết quả ở các kiếp sau cũng như kết quả ở hiện tại (pavatti). Kết quả hiện tại có nghĩa là gặp được một người thầy tốt và là yếu tố hỗ trợ quyết định cho đạo lộ (magga). Bố thí bản thân nó cũng là một yếu tố hỗ trợ quyết định cho đạo lộ. Để được tái sinh làm người và được gặp giáo lý của Đức Phật là upanissaya. Nếu không có upanissaya và không có đôi tai tốt để lắng nghe giáo pháp thì không thể biết tới đạo lộ. Đức Phật dạy rằng chính upanissaya là nhân của đạo lộ và có thể dẫn đến Đạo và Quả.

Chủ ý bố thí. Bố thí được kết hợp giữa sự thật và chủ ý (cetana). Chủ ý cần phải theo sau bởi hiểu biết, trí tuệ (paññā). Đức Bồ Tát trong vô số kiếp quá khứ đã thực hành hoàn thiện các ba-la-mật bố thí (dana-parami) với mục đích trở thành Đức Phật Toàn Giác (Sammāsambuddho), nếu ý định ấy không được tuân theo thì không thể trở thành một vị Phật. Do ý định theo sau trí tuệ nên Ngài chứng ngộ Niết Bàn và trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Trí tuệ là phẩm chất quan trọng nhất để nhìn thấy khổ. Trí tuệ với tư cách là nhà lãnh đạo trong khi chủ ý theo sau. Bố thí với ý định chân chánh làm cho sức mạnh nghiệp lực suy giảm mặc dù trí tuệ vẫn đang tạo ra sức mạnh cho nghiệp lực. Do đó đây gọi là pháp cắt đứt nghiệp.

Bố thí cần phải hội tụ ba phẩm chất tâm linh bên trong, phải có sự quyết định mạnh mẽ trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí. Từ khía cạnh của chư tăng, chúng tôi nhận những vật dụng này với mục đích tu tập để thoát khỏi tham dục, sân hận và si mê. Cúng dường mà không có dính mắc vào tự ngã thì sẽ thoát khỏi tà kiến. Đây là sự cúng dường giết chết tham ái và tà kiến, vì vậy nó mang lai vô số lợi ích và đang dẫn đến Niết Bàn.

Giàu có và tài sản có thể thay đổi bất cứ lúc nào trước khi chết. Chúng có thể gặp năm loại hiểm nguy, bị sử dụng sai mục đích hoặc mất mát bởi những người phiền não. Bạn không thể mang theo của cải tài sản sau khi chết, bạn phải bỏ tất cả lại phía sau.

Những người không làm việc thiện như bố thí, chia phước, và những việc lành khác thật sự là những người ngu ngốc, bởi vì thế giới của con người là nơi tốt nhất để chúng sinh vun bồi phước thiện và thực hành để dẫn tới thoát khỏi mọi khổ đau, nhưng thay vào đó con người đang lãng phí thời gian và cơ hội quý báu của mình vào các khoái lạc giác quan cũng như các pháp bất thiện.

Hãy thực hiện bố thí và kết thúc với tính vô thường. Điều này cũng có tính chất tương tự như bạn không bố thí. Bố thí với sự làm giàu trí tuệ cũng được hoàn thành như vậy, nhưng theo sau với vô tham, từ bi và trí tuệ. Nếu bố thí theo sau bởi tham, sân, si sẽ kết thúc bởi chính chúng. Sự khác biệt là kết thúc cái khổ này sẽ liên hệ và kết nối với cái khổ khác.

Bố thí với vô tham, vô sân và vô si thì không kết nối với vòng luân hồi. Bố thí với nhìn thấy khổ thì không kết nối với khổ. Không muốn là con đường vô tham, không muốn các uẩn và tài sản đang bố thí là đạo lộ. Các uẩn luôn luôn bị thiêu đốt bởi mười một ngọn lửa, các uẩn đang trở thành nhiên liệu. Do đó vì mong muốn chấm dứt nhiên liệu và dập tắt ngọn lửa nên các bạn bố thí.

Các bạn đang thay đổi suy nghĩ của mình vì không muốn cảm giác đau khổ của cái chết. Với sự nhàm chán khổ đau và cúng dường những vật dụng này, các bạn nên có tâm cúng dường chỉ với mục đích duy nhất hướng đến Niết Bàn.

Previous article
Next article
Bài liên quan