Bố thí với trí tuệ

Bố thí (dāna) với mục đích trở thành con người hay chư thiên là nguyên nhân của đau khổ (dukkha), hay …

Bố thí với trí tuệ Đọc thêm »