CÁI GÌ DẪN DẮT THẾ GIỚI

Cái gì dẫn dắt thế giới ?
Cái gì đang kéo thế giới?
Thế giới đang theo đuổi cái gì?