VÒNG LUÂN HỒI VÀ CÁC CHƯỚNG NGẠI

Năm chướng ngại cản trở con đường đến tự do và chúng duy trì vòng luân hồi: Tham ái, sân (dosa), hôn trầm thuỵ miên, bồn chồn hối hận và hoài nghi