Tà Kiến: Thường kiến và đoạn kiến

Quan điểm về thuyết vĩnh cửu hay còn gọi là thường kiến (sassata-diṭṭhi) là muốn hưởng thụ trong kiếp sống kế …

Tà Kiến: Thường kiến và đoạn kiến Đọc thêm »