TÂM BẤT THIỆN

Cho rằng sầu muộn giống như lòng bi mẫn (karuṇā).  Nhiều người bị đánh lừa rằng sầu muộn giống như …

TÂM BẤT THIỆN Đọc thêm »