CHÁNH KIẾN

Sự khác nhau giữa người khôn ngoan và kẻ ngu là gì? Câu trả lời là: người khôn ngoan thực …

CHÁNH KIẾN Đọc thêm »