tà kiến chánh kiến

Đi lên hay đi xuống?

Nhiều người thường bối rối khi làm một việc gì đó vì không biết là thiện hay bất thiện. Vì vậy, …

Đi lên hay đi xuống? Đọc thêm »