Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023

SAMMADITTHI.COM

Sammaditthi nghĩa là "chánh kiến", người có chánh kiến là người hiểu đúng về bản thể của mỗi chúng sinh. Sammaditthi.com ra đời nhằm mục đích HIỂU ĐÚNG về Phật giáo nói riêng cũng như đi tìm SỰ THẬT tuyệt đối về thế gian này!

LIÊN HỆ

Nội dung trên website được tổng hợp, biên tập, phiên dịch bởi Sammaditthi.com.
Email: nuidinh2023@gmail.com

© 2023 Sammaditthi.com