Thứ Năm, Tháng Sáu 8, 2023
HomeDhammasKammaBảy tâm đổng lực

Bảy tâm đổng lực

Tôi mong các bạn, những người phật tử, hãy thực hành thiền vipassanā vì đây là điều vô cùng lợi ích trong hiện tại cũng như trong vòng sinh tử luân hồi. Khi một tâm sinh khởi, đó có thể là tâm đi kèm với tham, sân, si hoặc nghi ngờ, bồn chồn, lo lắng hoặc suy nghĩ…chúng cần phải được quan sát ngay lập tức. Đạo lộ biết rằng tâm này sinh lên rồi diệt đi. Trong tiến trình sinh diệt của tâm này, Đạo lộ biết tâm này bao nhiêu lần? Tâm đầu tiên biết, rồi tâm biết đầu tiên này qua đi. Sau đó biết lần thứ hai, lần thứ ba và cuối cùng biết lần thứ bảy. Khi tiến trình sinh và diệt được quan sát một lần, sự hay biết diễn ra bảy lần. Bất cứ tâm nào được quan sát, bảy tâm đổng lực (javana) phát sinh.

Trong mỗi lần quan sát, Đạo lộ bao gồm năm chi đạo (maggaṅga), là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mỗi tâm đổng lực trong bảy tâm đổng lực của mỗi lần quan sát, đều có năm yếu tố này. Trong javana thứ nhất có năm yếu tố, trong javana thứ hai có năm yếu tố, cho đến javana thứ bảy cũng vậy.

Trong thực hành thiền minh sát có bảy tâm đổng lực phát sinh (magga javana), với mỗi lần sinh diệt được quan sát, bảy javana khởi lên. Khi bảy javana khởi lên, bạn nhận biết về sự sinh diệt bảy lần. Bây giờ tôi sẽ giải thích điều này.

Trong tâm đổng lực đầu tiên có năm chi đạo của Đạo lộ và chứa tâm sở ý định (cetana). Ý định trong javana đầu tiên này sẽ cho kết quả trong cuộc sống này. Khi nào thì nó bắt đầu cho kết quả? Đạo lộ trong javana đầu tiên sẽ cho kết quả trong vòng bảy ngày, bảy tháng hoặc bảy năm kể từ bây giờ. Đây là Đạo lộ nên chỉ có kết quả tốt, do đó thực hành như thế này mang lại kết quả nhanh chóng, javana đầu tiên cho kết quả tức thì (ditthadhamma). Kết quả tức thì là gì? Kể từ khi vipassanā được thực hành, nó cho kết quả trong bảy ngày, nếu không sẽ cho kết quả trong bảy tháng, hoặc sẽ cho kết quả trong bảy năm.  Đó là khoảng thời gian mà Đạo lộ trong javana thứ nhất mang lại kết quả và cũng là tiềm năng của tâm đổng lực thứ nhất.

Tôi liên tục thúc giục bạn quan sát về sự sinh diệt của thân tâm, vì vậy một số lượng lớn tâm đổng lực đầu tiên khởi lên trong bạn. Tại sao tôi muốn số lượng lớn javana đầu tiên khởi lên trong bạn? Tâm đổng lực đầu tiên này là javana vipassanā đầu tiên, là tâm đổng lực đầu tiên cao quý nhất trong tất cả các tâm đổng lực đầu tiên khác. Nó cao hơn javana đầu tiên trong khi thực hiện bố thí (dana), nó cao hơn cả javana đầu tiên trong khi giữ giới (sila) và cao hơn javana đầu tiên khi thực hành thiền định (samatha). Tâm đổng lực đầu tiên của thiền minh sát là cao quý nhất, do đó kết quả nó mang lại là tốt đẹp nhất. Vì vậy hãy thực hành vipassanā, hãy thực hành thiền minh sát.

Tâm đổng lực đầu tiên nhìn thấy sinh diệt của các uẩn, đó là javana đầu tiên thấy sinh diệt. Chỉ sau khi javana thứ nhất diệt đi, javana thứ hai mới thấy sự sinh diệt của các uẩn. Chỉ sau khi javana thứ hai diệt đi, javana thứ ba mới thấy sự sinh diệt của các uẩn. Cứ tiếp tục như vậy cho đến javana cuối cùng, chỉ sau khi javana thứ sáu diệt đi, javana thứ bảy mới thấy sự sinh diệt của các uẩn.

Tôi đã đề cập đến khoảng thời gian mà các javana đầu tiên cho kết quả. Nếu không may trong khoảng thời gian này, dịch bệnh, nguy hiểm…bất ngờ phát sinh, javana đầu tiên sẽ cho kết quả và bảo vệ bạn khỏi những dịch bệnh, nguy hiểm này. Tâm đổng lực đầu tiên mang lại kết quả tốt nên những điều nguy hiểm và xấu xa không thể đến với bạn. Chăm sóc để cho javana đầu tiên khởi lên, nếu javana đầu tiên khởi lên, năm javana ở giữa cũng sẽ khởi lên. Javana thứ bảy cho kết quả ở kiếp thứ hai, ngay sau kiếp hiện tại này. Năm javana ở giữa sẽ bắt đầu cho kết quả từ kiếp thứ ba trở đi, và theo bạn như những cái bóng, cho đến kiếp cuối cùng khi Niết Bàn được chứng đắc.

Liệu rằng bạn không phải đối mặt với những nguy hiểm khác nhau như chiến tranh, trộm cắp, cướp giật, thiên tai, dịch bệnh hay các vấn đề về sức khoẻ như cảm cúm, đau đầu…? Tâm đổng lực nào sẽ bảo vệ bạn khỏi những điều này? Tâm đổng lực nào có lợi cho bạn trong hiện tại nhất? Đó là tâm đổng lực đầu tiên. Nếu tâm đổng lực đầu tiên xuất hiện, hãy nhớ rằng năm tâm đổng lực ở giữa cũng sẽ đến, và tâm đổng lực thứ bảy cũng sẽ đến. Khi vipassanā được thực hành, bảy javana này sẽ sinh khởi.

Bạn phải cố gắng để vipassanā javana đầu tiên khởi lên. Khi sự sinh và diệt của các uẩn được quan sát, javana đầu tiên khởi lên. Sau đó Đạo lộ về javana đầu tiên cho kết quả ngay từ lúc này. Kết quả sẽ hiển thị sau bảy ngày, bảy tháng hoặc bảy năm kể từ lúc này.  Tâm đổng lực vipassanā đầu tiên này có nhiệm vụ bảo vệ bạn khỏi mọi hiểm nguy trong cuộc sống hiện tại, nó bảo vệ bạn khỏi các dịch bệnh, và khỏi những điều đáng sợ. Vì vậy javana đầu tiên của vipassanā là vũ khí chống lại mọi nguy hiểm.

Tâm đổng lực đầu tiên này không phải là tâm bình thường, nó mạnh mẽ cho ra kết quả, nên được gọi là diṭṭhadhamma vedaniyakamma. Rõ ràng javana đầu tiên là javana cho kết quả tức thì (diṭṭhadhamma).

Javana đầu tiên này sẽ bảo vệ bạn trong khi thực hành vipassanā, ngăn chặn sự phát sinh các trạng thái không mong muốn, như trải nghiệm những điều đáng sợ, nghe thấy âm thanh khó chịu và nhiều thứ khác. Người không có vipassanā javana đầu tiên thì không thể có được sự bảo vệ này, người có vipassanā javana đầu tiên thì những trạng thái không mong muốn không thể đi vào.

Tôi mong các bạn nỗ lực nhiều hơn trước. Tâm đổng lực đầu tiên này là javana hiệu quả và do đó javana đầu tiên là thứ để dựa vào. Javana thứ bảy là thứ để nương tựa trong kiếp thứ hai, năm javana ở giữa sẽ cho kết quả từ kiếp thứ ba trở đi. Javana cho kết quả nhanh nhất là quan trọng nhất. Tại sao javana đầu này có thể giúp bạn vượt qua dịch bệnh? Giải thích một cách tóm tắt, bởi vì javana đầu tiên có một tiềm năng mạnh mẽ.

Bạn dường như không thực hành giáo pháp của Đức Phật (Buddha sāsana) trong những kiếp trước. Trong quá khứ bạn đã làm những việc bất thiện, năm javana ở giữa của những hành động bất thiện từ nhiều kiếp trước đã theo bạn. Bởi vì nghiệp ác đã theo bạn, nên bạn khiếp sợ, chúng giống như quân nổi dậy. Tại sao tâm sợ hãi thường xuyên xuất hiện trong bạn? Bởi vì năm javana ở giữa của ác nghiệp trong tiền kiếp đang theo bạn. Nghiệp ác đi theo bạn để sinh quả ác.

Việc kinh doanh của bạn sẽ thất bại, sẽ bị bệnh tật và cái chết, aparāpariya kamma hay ác nghiệp mà bạn đã làm nhiều kiếp trước trong vòng sinh tử luân hồi đang theo bạn. Các bạn sẽ ngăn chặn những điều này như thế nào?

Trong nhiều năm sinh sống, chúng ta không được nghe nhiều tin tốt lành. Chúng ta bị bao quanh bởi tin tức về những vụ giết người, trộm cắp, chiến tranh, rất nhiều bệnh tật và đủ loại nguy hiểm. Khi chiến tranh kết thúc, chúng ta lại tiếp tục đối mặt với đủ thứ nguy hiểm và dịch bệnh khác. Tại sao các bạn sợ hãi, hoảng hốt và lo lắng? Nghiệp nào theo sau khiến bạn phải sợ? Đó là năm tâm đổng lực ở giữa, năm đổng lực của nghiệp ác đã thực hiện trong vô số kiếp quá khứ đang theo các bạn. Chúng đã theo các bạn từ kiếp thứ ba cho đến tận kiếp cuối cùng, khi đạt được Niết Bàn.

Không có thời gian để nghỉ ngơi thư giãn vì những nghiệp ác này đang theo bạn, bạn phải ngăn chặn chúng bằng nghiệp thiện khác. Điều gì đang theo bạn? Nghiệp ác đang theo sau bạn, nếu nghiệp ác đang theo sau bạn, bạn phải chấm dứt nó bằng nghiệp thiện khác. Khi bạn thực hành vipassanā, khi sinh và diệt được quan sát, năm chi phần của Đạo lộ được sinh khởi.

Ngoài ra với ý muốn (cetanā) thực hành vipassanā, đó cũng là nghiệp và trí tuệ. Trong javana đầu tiên, có cả nghiệp và trí tuệ. Nghiệp ở đó với tư cách là một cộng sự, trí tuệ nhìn thấy sinh và diệt nên cái thấy này là tiềm năng của nó. Với nghiệp và trí tuệ này, nghiệp ác trong quá khứ được chấm dứt. Nếu nghiệp ác trong quá khứ không theo bạn, bạn có thể sống mà không cần lo lắng. Khi bom rơi bạn phải rời bỏ nhà cửa và chạy trốn, bây giờ bạn đã biết chắc chắn rằng những nghiệp ác này vẫn đang theo bạn đúng không?

Những nghiệp quá khứ này là nghiệp gì? Đó là ác nghiệp. Những ác nghiệp này sẽ bị chấm dứt bằng cách nào? Chúng bị dừng lại bởi nghiệp và trí tuệ, là tâm đổng lực đầu tiên của thiền minh sát. Điều này là khẩn cấp, tại sao? Hàng ngày bạn nghe thấy rất nhiều tin tức và phần lớn mọi thứ diễn ra không tốt đẹp. Attahi attano nātho, dựa vào nghiệp thiện vipassanā, tâm đổng lực đầu tiên sẽ bảo vệ bạn trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn không thực hành thì nghiệp ác quá khứ sẽ cho kết quả mà không gì có thể ngăn cản chúng. Thực hành vipassanā sẽ bảo vệ bạn khỏi ác nghiệp vì vipassanā là nghiệp thiện, và có xu hướng cắt đứt nghiệp bất thiện. Tâm đổng lực vipassanā đầu tiên chắc chắn sẽ cắt đứt những kết quả xấu, vì vậy hãy trang bị vũ khí lợi hại này trong tay bạn. Nếu không những nghiệp đã theo bạn từ vô số kiếp quá khứ sẽ chi phối bạn theo ý muốn của chúng. Tại sao? Bởi vì không gì có thể ngăn cản chúng.

Tâm đổng lực vipassanā đầu tiên cho ra kết quả và tâm đổng lực đầu tiên của nghiệp bất thiện cũng cho ra kết quả. Nếu bạn không thực hành thiền minh sát, vipassanā javana đầu tiên này sẽ không cho ra kết quả. Nếu thực hành thì vipassanā javana đầu tiên là tâm đổng lực mạnh nhất, mạnh hơn cả tâm đổng lực trong bố thí hay trong thiền định. Do đó điều quan trọng là làm cho javana vipassanā đầu tiên liên tục sinh khởi trong tâm.

Thiền vipassanā bắt đầu từ tâm đổng lực đầu tiên này, thiền vipassanā không thể được thực hành nếu không có tâm đổng lực đầu tiên này. Javana đầu tiên này cắt đứt những kết quả tồi tệ đang theo các bạn và sau đó cho kết quả tốt lành. Tâm đổng lực đầu tiên này cho kết quả ngay trong kiếp sống hiện tại, do đó không giúp các bạn trở thành chư thiên hay con người trong kiếp tới, nhưng giúp các bạn vượt qua dịch bệnh và có cuộc sống thịnh vượng. Đây là những điều javana đầu tiên có thể làm.

Nhưng javana đầu tiên không thể cho kết quả trong kiếp sống thứ hai. Đức Phật nói điều này bằng trí tuệ toàn giác của Ngài, chỉ có Đức Phật mới biết kết quả diễn ra như thế nào. Tôi chỉ nói với bạn những gì Đức Phật đã dạy vì chúng ta là đệ tử của Ngài. Làm thế nào các bạn có thể vượt qua được dịch bệnh? Bây giờ bạn đã có câu trả lời.

Các bạn phải thực hành để vipassanā javana đầu tiên này khởi lên nhiều lần, phải quan sát nhiều lần về sự sinh diệt của các uẩn. Đây là javana đầu tiên quan sát về sinh diệt, đó là javana thứ hai thấy sinh diệt lần thứ hai,… Không có javana thứ nhất thì các javana thứ hai, thứ ba cho đến javana thứ bảy không thể khởi lên. Đây là nghiệp, đây là pháp ngăn chặn các nghiệp xấu, javana đầu tiên cắt bỏ những thứ ghê tởm, xấu xa, những thứ đã theo bạn từ những tồn đọng trong quá khứ.

Bây giờ các bạn bắt đầu làm công việc mà bạn thực sự phải dựa vào, đó là javana đầu tiên của nghiệp thiện. Đừng hỏi bạn có ác nghiệp trong quá khứ hay không, mọi người đều có chúng. Hãy nghĩ xem bạn đã sống những năm tháng trong cuộc đời này như thế nào. Bạn đã làm nhiều việc bất thiện, bạn đã chạy trốn, bạn đã sợ hãi, nếu bạn không dừng lại với Đạo lộ javana thì nghiệp ác quá khứ sẽ tự cho ra kết quả theo ý muốn của chúng. Angulimala là kẻ giết người, có nhiều nghiệp đã theo vị ấy từ những kiếp quá khứ, nhưng những nghiệp xấu này đã bị chặn lại bởi Đạo tuệ, và Angulimala đã trở thành một vị thánh A La Hán ngay trong kiếp đó. Đây là bằng chứng quyết định rằng bạn đã tìm thấy điều thực sự mà bạn có thể dựa vào.

Bạn đã sống tệ ở kiếp này, bạn đã từng tệ ở những kiếp trước. Tất cả những nghiệp xấu này đều bị cắt đứt bởi Đạo tuệ nếu bạn có được trong kiếp này. Những nghiệp xấu mà bạn đã làm trong vòng luân hồi cũng bị cắt đứt bởi javana của Đạo lộ đó.

Một số người chết bởi những cái chết do bạo lực, họ bị bắn, bị đâm. Tại sao những điều này xảy ra? Trong bảy tốc hành tâm luôn luôn đi cùng với hậu báo nghiệp (aparāpariya). Trong kiếp hiện tại nhiều người có ác tâm, tâm ác này cũng làm sinh khởi bảy tốc hành tâm. Đây là những javana xấu, nếu tâm sân hận thì javana sân hận, nếu tâm tham lam thì javana tham lam. Tâm đổng lực xấu đầu tiên này tạo điều kiện sinh khởi nghiệp xấu và tăng cường nghiệp xấu khác.

Tâm đổng lực xấu làm cho những điều tồi tệ xảy ra, dẫn đến những cái chết bạo lực. Một số cái chết tồi tệ được hỗ trợ bởi nghiệp lực ngay trong đời sống này. Những nghiệp xấu trong quá khứ đang cho kết quả, chúng đã theo bạn ngay từ khi sinh ra và được hỗ trợ bởi nghiệp xấu tương tự trong đời này. Vì vậy vào một thời điểm nhất định, vào một giờ nhất định, bạn sẽ gặp rắc rối.

Đây là quả xấu được hỗ trợ bởi hành động xấu vì những hành động tốt không ngăn cản chúng đến. Quả tốt cũng được hỗ trợ bởi những việc làm tốt trong đời sống này, đó là javana đầu tiên của hành động tốt trong đời sống này. Kết quả tự nó là kết quả của nghiệp quá khứ.

Những nghiệp bất thiện trong quá khứ cho kết quả với sự hỗ trợ của javana bất thiện đầu tiên trong đời sống này. Rồi chẳng bao lâu nữa những kết quả tồi tệ sẽ đến với người này, điều này có nghĩa là người đó bất lực sao? Bất thiện chỉ hỗ trợ cho bất thiện. Nghiệp ngăn cản bất thiện đã không đến.

Tất nhiên mọi người đều có nghiệp xấu, nhưng bạn phải ngăn chặn nó bằng javana vipassanā đầu tiên. Bạn sai nếu nghĩ rằng bạn không có nghiệp xấu, tất cả đều có nghiệp xấu. Bạn đã sống chung với chiến tranh bao nhiêu năm? Bạn đã phải chịu đựng trong cuộc xâm lược của quân đội nước ngoài. Đây là nghiệp bất thiện trong quá khứ cho ra kết quả, vậy bạn có cần suy nghĩ xem mình có những nghiệp bất thiện trong quá khứ hay không?

“Bạch ngài, chúng con biết chắc chắn về nghiệp bất thiện trong quá khứ. Nhưng tại sao chúng ta vẫn còn sống đến bây giờ? Tại sao chúng ta không chết?”

Bạn có nghiệp tốt trong quá khứ ở mức độ bạn xứng đáng. Bạn có javana đầu tiên tốt ở một mức độ nào đó. Bây giờ tôi sẽ cho bạn một thứ còn mạnh hơn thế, đó là javana của Đạo lộ. Ngay cả javana của nghiệp thiện khác, ở một mức độ nào đó, có thể ngăn chặn những kết quả xấu. Vì vậy nghiệp thiện rất lớn này giúp ích cho bạn rất nhiều.

Attahi attano natho, điều chân chính để dựa vào không phải là thân thể vật chất này, Đức Phật đã khẳng định chắc chắn rằng bạn phải dựa vào nghiệp tốt của mình. Hãy dựa vào javana, javana này sẽ tự động đến hay bạn phải thực hành quan sát? Nếu bạn không quan sát javana vipassanā sẽ không phát sinh, mỗi khi sinh diệt được quan sát, sẽ có javana của Đạo lộ (javana magga), có javana đầu tiên. Những người đang thực hành vipassanā, nếu nghiệp xấu trong quá khứ có cơ hội phát sinh sẽ cho kết quả, nhưng javana vipassanā sẽ ngăn chặn chúng. Mặc dù bạn đã biết điều này, nhưng nếu bạn không cố gắng có được sự bảo vệ này thì bạn là kẻ không thương hại chính mình.

Hiện tại bạn đang ở trong thời kỳ tốt đẹp vì thiền vipassanā được thực hành rộng rãi, nếu lạm dụng thời điểm tốt này bạn sẽ phải nhận lấy hậu quả từ quá khứ. Bạn đang tụng kinh paritta ‘Rājato vā corato vā manussato vā aggito vā udakato vā pisācato vā…’. Bạn đang cầu nguyện để thoát khỏi những khu rừng đau khổ nhưng khu rừng này ở trong chính bạn, làm thế nào bạn có thể trốn thoát. Xin cho tôi thoát khỏi khu rừng rậm này, cầu cho tôi thoát khỏi nguy hiểm từ những kẻ thống trị, mong cho tôi thoát khỏi nguy cơ từ những tên trộm. Bạn đang cầu nguyện như vậy, nhưng những khu rừng này ở bên trong bạn, bạn sẽ làm gì để thoát khỏi những khu rừng này?

Rất hiếm có người thoát khỏi sự nguy hiểm của những kẻ thống trị (rājato vā). Asaddhammato vā, mong cho tôi thoát khỏi những kẻ không có đức hạnh. Asaddhammato vā là gì? Đó là pháp không cao quý, muốn tài sản của người khác bằng cách bất công, thiên vị, thậm chí muốn người khác chết. Thân thiện với người này và ghét người kia, đây là pháp không cao quý tồn tại trong bạn. Lời cầu nguyện của bạn sẽ không hiệu quả vì những mối nguy hiểm đã sẵn bên trong bạn.

Muốn người này sống và người kia chết thì có đạo đức hay không? Chúng đã ở bên trong bạn, tuy nhiên bạn lại cầu nguyện rằng bạn muốn thoát khỏi những điều không có đạo đức. Sau asaddhammato vā  là asandiṭṭhito vā mối nguy hiểm của tà kiến. Các uẩn này của bạn là vô thường, khổ và bất tịnh, nhưng nếu khởi lên sự dính mắc, ưa thích đối các uẩn này thì đó là tà kiến. Pháp thường xuyên ở trong bạn là pháp không có đạo đức cùng với tà kiến, cái mà coi các uẩn này là con người, là chư thiên hay chúng sinh.

Asaddhammato vā là pháp không cao quý, nó chứa đựng mười hành động bất thiện, asandiṭṭhito vā là tà kiến. Có sự sinh diệt của các uẩn thân tâm, nhưng bạn không nhận ra điều đó. Đây là mối nguy hiểm của tà kiến. Mười pháp bất thiện và tà kiến giống như cục nam châm bên trong bạn. Làm các hành động bất thiện, rồi xem thân tâm này như tôi, anh ấy,…thích người này, gét người kia, đây có phải là những quan điểm sai lầm không? Đó chính xác là những quan điểm sai lầm.

Tất cả đều đang sinh và diệt, tất cả đều vô thường, không có gì để yêu, không có gì để gét. Tà kiến asandiṭṭhito vā đang coi cơ thể vật chất này là ‘tôi’, là ‘người khác’, coi những người khác là đàn ông, đàn bà. Vì vậy tà kiến không thấy vô thường, đau khổ, vô ngã và bất tịnh.

Khi hai thứ này ở trong bạn, chúng có từ tính, có xu hướng thu hút. Những kết quả bất thiện giống như gươm, đao, vũ khí chỉ đến khi các pháp không sáng suốt và tà kiến. Gươm đao bị hấp dẫn ngay lập tức, rồi bị hút và dính chặt vào nam châm. Chúng đến bởi vì chúng làm việc cùng nhau.

Hai pháp này là nam châm, chúng thu hút nguy hiểm từ dịch bệnh, nguy hiểm từ cuộc tấn công bằng vũ khí, nguy hiểm từ kẻ thống trị hoặc nguy hiểm từ kẻ trộm cướp. Những nguy hiểm đến từ bên ngoài có đáng sợ không? Hay là yếu tố thu hút nguy hiểm bên ngoài vào mới đáng sợ? Yếu tố nào thu hút nguy hiểm từ bên ngoài? Đó là asaddhammato vā và  asandiṭṭhito vā, đây không phải là pháp của những người cao thượng, chúng là pháp tà kiến, xem vô thường, khổ, vô ngã như đàn ông, đàn bà. Hai pháp bất thiện này là nam châm bên trong. Khi có hai pháp này sẽ có nguy cơ đói kém, nguy cơ thất bại trong làm ăn, nguy hiểm về vũ khí, nguy cơ bị ghét bỏ hay nguy cơ bị hành hạ.

Những nguy hiểm này xuất hiện vì bạn mong muốn hay những điều này xuất hiện vì bị thu hút? Giả sử, nếu ai đó vì quá tức giận mà gây ra sự tàn phá, có thể anh ta sẽ bị đánh bởi những người cảm thấy anh ta quá phiền phức. Đây là kết quả của diṭṭhadhamma. Có bảy tâm đổng lực trong sự tức giận của anh ta và tâm đổng lực đầu tiên cho kết quả ngay tức thì. Pháp sinh khởi trong anh ta lúc đó là pháp bất thiện nên kết quả tồi tệ đến. Những nguy hiểm từ bên ngoài có đáng sợ không? Hay là pháp thu hút sự nguy hiểm mới đáng sợ hãi?

Bạn đang tụng kinh “asaddhammato vā, asandiṭṭhito vā” để mong thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng cục nam châm thu hút những nguy hiểm lại ở bên trong nên mọi điều tồi tệ sẽ đến với bạn. Bạn không muốn bị dịch bệnh, thì bạn phải loại bỏ hai pháp này. Quặng sắt không thể đến khi nam châm bên trong bị loại bỏ.

Điều quan trọng là bạn sợ những người bên ngoài hay muốn thoát khỏi cục nam châm bên trong? Các bạn chỉ đang sợ cái bên ngoài. Bây giờ bạn đã hiểu những điều bên ngoài đến vì có nam châm bên trong thu hút chúng. Vì vậy hãy sợ những thứ bên trong, khi bạn sợ nó hãy loại bỏ nó.

Bạn đang lo sợ những điều sai trái, bạn đang sợ hãi từ bên ngoài, nhưng đã không sợ kẻ đang kéo bạn từ bên trong. Bạn không thể ngăn chặn chúng chỉ bằng cách tụng niệm kinh Paritta, nguy hiểm sẽ không đến nếu bạn lấy thứ này ra. Asaddhamma là pháp không đức hạnh chứa đựng mười hành động bất thiện, asandiṭṭhi là sự nguy hiểm của tà kiến. Tà kiến coi thân tâm này có tự ngã, đó là miccha-diṭṭhi. Nguy hiểm và dịch bệnh chỉ biến mất khi mười bất thiện và tà kiến không còn ở bên trong bạn. Những nguy hiểm có tự đến với bạn không hay những pháp bất thiện và tà kiến đang kéo chúng về phía bạn? Bạn phải loại bỏ chúng.

Có năm kẻ thù bên ngoài và hai kẻ thù bên trong, trong số này hai kẻ thù bên trong đáng sợ hơn cả vì chúng là nam châm, chúng kéo năm kẻ thù bên ngoài đến với bạn. Năm kẻ thù bên ngoài là nước, lửa, kẻ thống trị, kẻ trộm hay người mà bạn không thích. Hai mối nguy hiểm bên trong kéo năm kẻ thù bên ngoài xâm nhập vào bên trong, rồi người này chết một cách dữ dội, anh ta trải qua đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Điều này xảy ra có phải do bạn không may mắn? Hay điều này xảy ra do bạn không nhổ được tận gốc dễ của từ tính. Chúng đang ở trên ý môn, dựa trên ý môn những kẻ thù bên trong trú ngụ, bạn phải đưa giáo pháp vào để loại bỏ chúng, nếu không những kẻ thù bên trong này sẽ không chịu rời đi.

Nếu cái này ra đi, cái khác sẽ thay thế, đây chính là mối liên quan giữa chúng. Hai kẻ thù bên trong đang cư ngụ tại ý môn. Bạn sẽ phải làm việc để mang những tâm đổng lực của vipassanā đến đó, khi trí tuệ vipassanā javana đến, hai kẻ thù bên trong không thể tồn tại. Khi từ tính bị xoá sổ, kẻ thù bên ngoài không thể xâm nhập. Bây giờ bạn đã nhìn thấy thứ mà bạn thực sự có thể dựa vào chưa? Đó là tuệ giác vipassanā, mỗi khi thực hành vipassanā, bảy tâm đổng lực javana phát khởi.

Vì vậy hãy quan sát trên tâm. Bạn cũng có thể chánh niệm trên hởi thở vào, hơi thở ra. Nếu tâm tham xuất hiện, hãy quan sát sự sinh diệt của tâm tham. Nếu tâm hoài nghi xuất hiện, hãy quan sát sự sinh diệt của hoài nghi. Nếu tâm suy nghĩ đó đây, hãy quan sát sự sinh diệt của suy nghĩ.  Nếu tâm buồn ngủ, hôn trầm, cũng hãy quan sát sự sinh diệt của chúng. Quan sát về sự sinh khởi và diệt đi là Đạo lộ, khi quan sát những tâm đổng lực đầu tiên của Đạo lộ sẽ sinh khởi.

Tâm đổng lực đầu tiên này sinh khởi trên ý môn, trước đó hai kẻ nội thù cũng sinh khởi tại ý môn. Theo phương pháp tôi đã hướng dẫn, nếu tâm được quan sát, giáo pháp cao thượng sẽ đến. Pháp cao thượng và chánh kiến sẽ đến, thực hành thiền tuệ vipassanā là giáo pháp được thực hành bởi những con người có giới đức và chánh kiến. Đây là pháp có giới đức và chánh kiến nên pháp vô minh và tà kiến sẽ phải chạy trốn. Pháp cao thượng và chánh kiến là tâm đổng lực đầu tiên. Nếu sự sinh và diệt của các uẩn được quan sát thường xuyên thì pháp cao thượng và chánh kiến sẽ đến.

Khi pháp cao thượng và chánh kiến xuất hiện, vô minh và tà kiến sẽ biến mất. Chúng chạy trốn vì bạn tụng kinh Paritta chăng? Hay chúng chạy trốn vì trí tuệ đến từ quan sát các uẩn? Có thể vô hiệu hoá thông qua lời nói và vô hiệu hoá thông qua tinh thần. Nếu đó là hành vi xấu thông qua lời nói, sẽ bị vô hiệu hoá qua lời nói. Nhưng vô minh và tà kiến đã có sẵn trong tâm trí, đó là hành vi thuộc về tinh thần, do đó phải được vô hiệu hoá thông qua tinh thần.

Ác ma chạy trốn bởi vì bạn đang tụng đọc kinh Hộ Trì Paritta hay vì trí tuệ vipassanā? Đây là hoạt động tinh thần, còn tụng đọc các câu kệ chỉ là hoạt động bằng lời nói. Tham lam, sân hận là pháp vô minh, tà kiến cũng là pháp vô minh. Những hành động tinh thần phải được xua đuổi bởi hành động tinh thần khác.

Hoạt động tinh thần, ý nghiệp (mano kamma) ở bên trong bạn, làm thế nào để ý nghiệp bị đuổi ra ngoài? Hàng ngày bạn tụng đọc kinh Hộ Trì, bạn đọc thuộc lòng những câu tụng để xua đuổi những nguy cơ của những kẻ thống trị và trộm cướp, thậm chí bạn còn nói “aum” để bắt đầu buổi tụng kinh của mình. Khi bạn tụng “aum” trong khi cầu nguyện, bạn đang đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật. Thông qua hành động bằng lời nói, bạn hy vọng sẽ xua đuổi được nguy hiểm. Rồi bạn cầu nguyện “mong cho tôi thoát khỏi mọi kẻ thù và hiểm nguy”, cho dù bạn đang tụng điều đó thì những hoạt động xấu về tinh thần vẫn đang tiếp diễn bên trong. Liệu những ý nghiệp như tham, sân, tà kiến có biến mất thông qua việc tụng kinh và cầu nguyện? Không, vì vậy nếu chúng tiếp tục, những hành động xấu xa sẽ thu hút những điều ác hơn.

Trong những trường hợp khẩn cấp, bạn có thể tụng lên những kệ ngôn bảo vệ như: “Itipiso arahant sammāsambuddho” hay “hetu paccayo..”, nhưng ác nghiệp vẫn tồn tại bên trong.

Người cao quý đắm chìm trong sự hấp thụ của sự chấm dứt nirodha samapatti, thậm chí không thể đốt cháy, ngay cả khi bạn cố gắng đốt cháy họ, bởi vì bên trong họ không có các bất thiện. Họ vẫn còn nguyên vẹn bởi ngọn lửa, vipassanā là thực hành phát triển trí tuệ, là công việc của tâm, nó sinh khởi ở ý môn và diễn ra trên cơ sở của tâm căn.

Khi bạn thực hành, dịch bệnh không thể xâm nhập, đây là cách chắc chắn nhất để không gặp nguy hiểm và thù địch. Khi những tâm thiện sinh khởi thì những tâm bất thiện không còn nữa. Nam châm bị trục xuất, phép thuật phù thuỷ chống lại bạn sẽ không có tác dụng. Nếu không có câu thần chú nào được đặt bên trong bạn, liệu các yêu tinh và phù thuỷ có thể chế ngự bạn không?

Trí tuệ minh sát là thứ duy nhất để dựa vào. Cho dù mọi thứ có thể bạo lực đến đâu, việc thực hành tuệ giác vẫn phải được tiếp tục. Bất cứ điều gì sinh khởi, hãy quan sát sinh và diệt. Sinh diệt là đối tượng để quan sát, trí tuệ về sinh và diệt sinh khởi trên ý môn. Xuyên suốt khoảnh khắc quan sát, tâm đổng lực sinh khởi bảy lần. Khi nào tâm đổng lực đầu tiên cho kết quả của nó? Bảy ngày, bảy tháng hoặc bảy năm. Nó có thể tạo ra kết quả ngay lập tức, xuyên qua đó dịch bệnh được vượt qua và Niết Bàn sẽ được thành tựu.

Sư Chân Thiện dịch

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments