Đại trưởng lão, thiền sư Sayadaw Mogok (1899-1962) là một thiền sư nổi tiếng và có ảnh hưởng rất sâu rộng đến phật tử trên khắp đất nước Myanmar vào thế kỷ XX. Ngài sinh ngày 27 tháng mười hai năm 1899 tại làng Uyintaw, thị trấn Amarapura, được đặt tên là Mg Hla Baw nghĩa là dễ dạy và dễ dàng ghi nhớ những điều đã học. Khi được 8 tuổi ngài xuất gia sadi với pháp danh Shin Vimala và sau đó theo học Vi diệu pháp. Ngài thọ giới tỳ kheo năm 20 tuổi, ngay sau ba hạ tỳ khưu U Vimala đã bắt đầu dạy Vi diệu pháp và dần dần được biết đến. Vào tuổi 28 ngài đã viết chú giải cho bộ Song Đối (yamaka). Từ năm 1934 ngài thường xuyên được người dân thị trấn Mogok thỉnh mời về thuyết pháp và trở nên nổi tiếng với tên gọi Sayadaw Mogok…

Đừng bước đi chậm chạp trên luân hồi dài để hưởng thụ thú vui hạnh phúc. Tốt hơn hết là bạn đến nơi an toàn (Nibbāna) càng nhanh càng tốt. Đừng kén chọn và hãy đi với bất cứ thứ gì bạn đang có. Đừng đợi để có một phương tiện tốt, hãy nhanh chóng đến đó với bất cứ phương tiện nào

Sayadaw Mogok

Nếu Đức Phật còn sống, Ngài sẽ ban cho Sayadaw Mogok danh hiệu cao quý nhất trong việc giảng dạy giáo pháp tới người Myanmar. Hơn nữa ngài cũng có thể nhận được danh hiệu cao nhất dành cho những nhà chú giải người Myanmar.

Sayadaw Mingun

Đệ nhất Tam Tạng Tipitaka

Sayadaw Mogok thuyết pháp